Báo Giá iPhone
 • HÀNG MỚI VỀ

   • XR 64 Đen
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL
   • 17,200,000
   • Xsm 256 Đen
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. ZP 2 Sim
   • 31,500,000
   • Xsm 256 Trắng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. ZP 2 Sim
   • 31,500,000
   • Xsm 256 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. ZP 2 Sim
   • 31,500,000
   • Xsm 256 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL
   • 29,800,000
   • Xsm 512 Trắng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. ZA 2 Sim
   • 36,100,000
   • Xsm 512 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. ZA 2 Sim
   • 36,100,000
   • Xsm 512 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL
   • 31,500,000
   • Xsm 64 Đen
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL
   • 26,700,000
   • Xsm 64 Đen
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. ZA 2 SIM
   • 27,600,000
   • Xsm 64 Trắng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL
   • 27,300,000
   • Xsm 64 Trắng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. ZA 2 Sim
   • 27,600,000
   • Xsm 64 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. ZA 2 Sim
   • 27,800,000
 • HÀNG CHƯA ACTIVE - ĐỔI BẢO HÀNH. VN/A , PA/A

   • 8+ 64 Đỏ
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN
   • 17,000,000
 • IPAD CÁC LOẠI (3G--4G)...BH 1 THÁNG

   • Mini 1 16 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,000,000
 • HÀNG CŨ ZIN CÁC LOẠI...BH 1 THÁNG

   • 7 128 Đỏ
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,700,000
   • 7 32 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,700,000
   • 7 32 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,200,000
   • 7+ 32 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 9,500,000
   • 8+ 64 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 12,900,000
   • 8+ 64 Đỏ
    New 99%
    Còn hàng
   • 13,800,000
   • 8+ 64 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 13,200,000
   • 8+ 64 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 13,500,000
   • X 64 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 15,800,000
   • X 64 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 16,000,000
   • Xs 64 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 19,300,000
   • Xsm 256 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 25,600,000
   • Xsm 64 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 22,900,000
   • Xsm 64 vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 24,200,000
 • HÀNG THAY VỎ CÁC LOẠI...BH 1 THÁNG

   • 6 16 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,300,000
   • 6 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,500,000
   • 6 64 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 4,200,000
   • 6+ 16 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 4,900,000
   • 6+ 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,100,000
   • 6+ 16 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 4,900,000
   • 6+ 64 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,500,000
   • 6+ 64 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,700,000
   • 6+ 64 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,500,000
 • HÀNG NẤU MỚI - CÁC LOẠI BH 1 NĂM

   • 6 16 Bạc
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox.
   • 3,800,000
   • 6 16 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 4,000,000
   • 6 64 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 4,700,000
   • 6+ 16 Bạc
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 5,400,000
   • 6+ 16 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 5,600,000
   • 6+ 16 Xám
    New 100%
    Còn hàng
    Renew - Fullbox
   • 5,400,000
   • 6+ 64 Bạc
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 6,000,000
   • 6+ 64 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 6,200,000
   • 6+ 64 Xám
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 6,000,000
 • HÀNG CHƯA ACTIVE - FULL BẢO HÀNH

   • IPhone X 64 Đen
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL
   • 20,500,000
   • IPhone X 64 Trắng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. ZP
   • 20,600,000
 • NHÀ BÁN CHÍNH CHỦ

   • BẾN VÂN ĐỒN QUẬN 4 - 3 LẦU
    Còn hàng
    NGANG 4m2 -- DÀI 14m = công nhận 58m
    Tuấn Nguyễn - 08.99999969
   • 7,800,000,000
   • ĐIỆN BIÊN PHỦ QUẬN 10 - 2 LẦU
    Còn hàng
    NGANG 3m5 -- DÀI 14m = công nhận 47m
    Tuấn Nguyễn - 08.99999969
   • 7,500,000,000
   • TÔN ĐẢN QUẬN 4 - 3 LẦU
    Còn hàng
    NGANG 6m3 -- DÀI 33m =công nhận 193m
    Tuấn Nguyễn - 08.99999969
   • 38,000,000,000
 • NHÀ CHO THUÊ

   • ĐIỆN BIÊN PHỦ QUẬN 10 - 1 TRỆT 2 LẦU
    Còn hàng
    Tuấn Nguyễn - 08.99999969
   • 22,000,000
   • TÔN ĐẢN QUẬN 4 - 1 TRỆT 3 LẦU
    Còn hàng
    NGANG 6m3 -- DÀI 33m =công nhận 193m
    VUI LÒNG CALL
    Tuấn Nguyễn - 08.99999969
   • 0